DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Nie je pravdou, že stúpa nezamestnanosť preto, lebo v celej Európe stúpa. To vôbec tak nie je. V Európe sú minimálne tri skupiny krajín. Máme tu krajiny so stabilnou nezamestnanosťou, kde stagnuje, máme tu krajiny, nie málo krajín, kde prudko klesá a máme tu krajiny, kde rastie.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Pravda

Krajiny EÚ možno rozdeliť tak ako Ľ. Kaník uvádza, do skupín krajín, kde nezamestnanosť rastie (14 krajín), kde klesá (7 krajín) a kde stagnuje (6 krajín). 

Krajiny kde nezamestnanosť rastie: Slovensko, Švédsko, Slovinsko, Portugalsko, Poľsko, Luxembursko, Holandsko, Cyprus, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Grécko, Írsko a Bulharsko.

Krajiny kde nezamestnanosť stagnuje: Veľká Británia, Česká republika, Dánsko, Belgicko, Rakúsko, Malta.

Krajiny kde nezamestnanosť klesá: Fínsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Estónsko, Nemecko. Nezamestnanosť prudko klesá hlavne v Litve, Lotyšsku a Estónsku.

V tabuľke Eurostatu uvádzame mieru nezamestnanosti v %  v štátoch EÚ od r. 2009 až do r. 2012 (v prípade niektorých krajín je najnovším údajov miera nezamestnanosti v 3. kvartáli roku 2012):

Krajina
2009
2010
2011
2012
Belgicko
7,9
8,3
7,2
7,3
Bulharsko
6,8
10,3
11,3
12,2
Česká republika
6,7
7,3
6,7
7,0
Dánsko
6,0
7,5
7,6
7,7
Nemecko
7,8
7,1
5,9
5,5
Estónsko
13,8
16,9
12,5
10,0 (3.Q)
Írsko
12,0
13,9
14,7
14,8
Grécko
9,5
12,6
17,7
25,6 (3.Q)
Španielsko 
18,0
20,1
21,7
25,0
Francúzsko
9,5
9,7
9,6
10,3
Taliansko
7,8
8,4
8,4
10,7 (3.Q)
Cyprus
5,5
6,57,9
12,1
Lotyšsko
18,2
19,8
16,2
14,1 (3.Q)
Litva
13,6
18,0
15,3
13,0
Luxembursko
5,1
4,6
4,8
5,0
Maďarsko
10,0
11,2
10,9
10,7 (3.Q)
Malta
6,9
6,9
6,5
6,5
Holandsko
3,7
4,5
4,4
5,3
Rakúsko
4,8
4,4
4,2
4,4 (3.Q)
Poľsko
8,1
9,6
9,6
10,2
Portugalsko
10,6
12,0
12,9
15,7
Rumunsko
6,9
7,3
7,4
7,0
Slovinsko
5,9
7,3
8,2
9,0
Slovensko
12,1
14,5
13,6
14,0
Fínsko
8,2
8,4
7,8
7,7
Švédsko
8,3
8,4
7,5
7,7
Veľká Británia
7,6
7,8
8,0
7,8
EÚ - 27
9,0
9,7
9,6
10,5

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error