DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Marta Jančkárová: teraz sa ÚVO tým môže zaoberať, po novom by sa tým nemusel vlastne zaoberať, lebo nový zákon by nedal ten priestor. Robert KALIŇÁK: Áno, toto presne patrí do kategórie tých typov príspevkov opozičných poslancov, ktorí bohužiaľ si nenaštudovali presne túto novelu a v tomto prípade ide presne o to. Úrad naďalej má právo, aby ju označil, a toto je presne to, čo povedal pán poslanec Procházka, že je to neprimeraná podmienka. Akonáhle úrad zistí pri šetrení, že týchto 5 dverí je neprimeraná podmienka, súťaž zruší alebo urobí iné opatrenie, ktoré mu zo zákona vyplýva. A to naďalej ostáva.

Verejné obstarávanie - 04.02.2013
Nepravda

Do novely zákona o verejnom obstarávaní, sa pridáva §139 sa pridáva odsek 7., ktorý hovorí, že zákonnosť preskúmava úrad len vtedy, ak je celkom zjavne mimo zákona. V praxi to znamená, že prípade, že formálne sú splnené lehoty a formálne náležitosti, to znamená verejné obstarávanie je v medziach zákona, ÚVO nemá právo zisťovať primeranosť alebo neprimeranosť podmienok. 

ÚVO má síce naďalej právo súťaž zrušiť ak pri šetrení zistí napr. neprimeranosť podmienok. Podľa novely však môže ÚVO konať len ak sú postupy "zjavne mimo zákona". Inými slovami, zisťovanie o neprimeranosti podmienok môže vykonať úrad len ak je postup tendra "zjavne mimo zákona". Ide o obmedzenie pôsobnosti úradu, pretože v súčasne platnom zákone nie je takéto obmedzenia a úrad môže konať, aj keď tender nie je "zjavne mimo zákona". R. Kaliňák nehovorí pravdu pretože reaguje na otázku moderátorky, že po novom by sa ÚVO nemusel zaoberať tendrom, ak by nebol zjavne mimo zákona. 

§ 139
"(7) Úrad v konaní o námietkach preskúmava len zákonnosť postupu kontrolovaného a úvahy, ktorými sa kontrolovaný pri postupe podľa tohto zákona riadil, preskúmava úrad len vtedy, ak sú celkom zjavne mimo medzí, ktoré ustanovuje tento zákon. Úrad je viazaný obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. 

V doterajšej úprave zákona o verejnom obstarávaní podmienka a obmedzenie "úrad preskúmava len vtedy, ak sú postupy zjavne mimo medzi zákona" nebola zahrnutá. Inými slovami ÚVO môže zasiahnuť do tendra, len ak je tender zjavne mimo zákona.


Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error