DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

My sme pripravovali na aktívnu politiku zamestnanosti s Európskou úniou, ktorú zavŕšila súčasná vláda, pretože rozhodnutia boli prijímané na summite ešte pred výmenou vlády, ale realizované už po nástupe po našich voľbách. Po nástupe novej vlády. Áno. Mladí absolventi podporovaní z eurofondov.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v rámci relácie V politike (12.november 2012).
J. Fígeľ správne uvádza, že projekt riešenia nezamestnanosti mladých bol odpoveďou na iniciatívu predsedu EK, pričom na tieto projekty sa použijú realokované európske zdroje. Obdobné projekty prebehnú aj v ostatných krajinách EÚ, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť mladých.
Premiérka Iveta Radičová dostala 31. januára 2012 list od predsedu Európskej komisie, v ktorom ju vyzýva, aby Slovensko pripravilo plán na zníženie nezamestnanosti ľudí. José Manuel Barroso na Európskej rade koncom januára 2012 vydal iniciatívu, ktorá poskytla možnosť realokovať štrukturálne fondy na podporu zamestnanosti mladých. Okrem iného navrhol i vytvorenie tzv. akčného tímu. Ako sa uvádza vo vládnom dokumente o činnosti akčného tímu na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, tento tím vytvorený 31. januára 2012, mal za cieľ určiť prvky plánu pre zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Predsedníčka vlády 6. februára vymenovala kontaktnú osobu tohto tímu PaedDr. Danielu Pivovarovú. Akčný tím začal otázku nezamestnanosti mladých riešiť od svojho prvého zasadnutia 13. februára 2012, teda ešte počas vlády Ivety Radičovej.

Realokácia zdrojov sa udiala na základe Uznesenia vlády č. 191/2012 zo 16. mája 2012. Projekty na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súčasnosti realizuje ministerstvo práce za vlády R. Fica.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error