DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ale čo sa týka firiem, pán premiér, vy nemáte pravdu, keď porovnávate nejakú európsku celkovú situáciu. Lebo v regióne dnes od nového roka slovenská firemná daň je najvyššia okrem Rakúska. To znamená, Maďarsko, Poľsko a Česko sa môžu tešiť z toho, že Slovensko stráca konkurenčnú výhodu, ktorú doteraz malo.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Po zvýšení sadzby dane z príjmov fyzických osôb z 19 na 23% od 1.1.2013 sa Slovensko naozaj stalo krajinou s najvyššími firemnými daňami spomedzi spomínaných krajín. 

Podobný výrok sme overovali už v minulosti v relácií Na telo (9. decembra 2012)

V tabuľke spracovanej podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v EÚ (.pdf), s. 29 a portálu KPMG, je sadzba dane z príjmov PO v roku 2012 v Česku, Maďarsku a Poľsku nasledovná:
Krajina PO v roku 2012 a 2013 podľa EurostatDzP PO v roku 2012 podľa portál KPMG
Česko19 %19 %
Maďarsko20,6 %19 %
Poľsko19 %19 %
Slovensko19 %19 %
Portál KPMG však uvádza, že daň z príjmu právnických osôb je v Maďarsku na úrovni 19%. V Maďarsku je od roku 2013 dokonca progresivita - právnické osoby s ročným príjmom pod 500 mil. HUF platia daň z príjmu na úrovni 10%. Táto progresivita je zavedená od 1. januára 2013. Podľa portálu v roku 2012 platilo, že v tomto roku Maďarsko má 19% daň z príjmu právnických osôb. V ostatných okolitých krajinách bola podľa portálu KPMG rovnaká úroveň tejto dane, tak ako uvádza Eurostat. Rakúsko má vyššiu 25% sadzbu na firemnú daň. Všetky uvedené krajiny okrem Slovenska výšku firemnej dane v roku 2013 nezmenili.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error