DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

My sme odmietli zvyšovanie DPH ako celkového princípu s tým, že na prechodné obdobie, áno, kvôli vášmu deficitu sme súhlasili zvýšiť DPH z 19 na 20 %. Zároveň do zákona bolo zakotvené, že daň sa vráti na 19 %, ako náhle Slovensko príde do úrovne troch % deficitu.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Výrok J Figeľa je pravdivý.

Novelizácia zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty z dielne vlády I. Radičovej, s účinnosťou od 1. januára 2011 v § 85 uvádza:

"V období od 1. januára 2011 do posledného dňa
kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky jemenej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu
dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby
dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií
Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym
predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error