DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Pán Fico veľmi rád hovorí o peniazoch, ale vo forme míňania. Aktívna politika vo forme, koľko ste dali. My sme vytvorili nové pracovné miesta, v sektore dopravy to bolo rozvinutím 56 km novej výstavby, čo je cez 4 tisíc nových pracovných miest, cestovný ruch narástol vďaka prijatí nových opatrení a nového zákona o vyše 1100 pracovných miest.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Neoveriteľné

Výrok Jána Figeľa označujeme za neoveriteľný, nakoľko sa nám nepodarilo získať relevantné údaje o náraste počtu pracovných miest v oblasti dopravy v súvislosti s rozvíjaním novej výstavby, ani údaje o náraste počtu pracovných miest v oblasti cestovného ruchu.

Kabinet Ivety Radičovej vládol od júla 2010 do októbra 2011. Podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý zisťuje zamestnanosť v jednotlivých sektoroch štvrťročne, sme porovnali zamestnanosť v sektore dopravy a skladovania v 2. kvartáli roka 2010 (odráža počet zamestnancov v jednotlivých sektoroch tesne pred nástupom vlády I. Radičovej) a 3. kvartáli 2011 (odráža zamestnanosť v jednotlivých tesne pred koncom vlády I. Radičovej).

2.Q 20103.Q 2011
Doprava a skladovanie143,9151,6


Čo sa týka sektoru dopravy, vidíme v ňom výrazný nárast zamestnanosti až o 7700 pracovných miest. Predseda KDH však hovorí o 4 tisícoch pracovných miest, ktoré boli vytvorené iba vďaka rozvinutiu novej výstavby. Demagog.sk nedokáže overiť, koľko zo 7700 vytvorených pracovných miest v sektore dopravy bolo vytvrených práve vďaka rozvinutiu spomínanej novej výstavby. 

Čo sa týka zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu, tá sa vypočítava zložitejšie, nakoľko ide o všetky pracovné miesta súvisiace s cetovným ruchom z oblastí stravovania, osobnej dopravy, ubytovania pre návštevníkov, športových a rekreačných činností, kultúrnych činností, pracovných miest v cestovných kanceláriách a agentúrach, a v ostatných rezervačných a súvisiacich činnostiach, ako i zamestnancov realizujúcich prenájom zariadení pre osobnú dopravu. Štatistický úrad SR z toho dôvodu vedie pre zamestnanosť v cestovnom ruchu osobitnú štatistiku, najčerstvejší časový rad však hovorí o zamestnanosti v rokoch 2005 až 2009. Demagog.sk preto nemôže overiť ani tvrdenie Jána Figeľa o náraste počtu pracovných miest v oblasti cestovného ruchu.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error