DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Pôsobenie našej vlády bolo relatívne krátke, ťažko sa porovnáva obdobie 4 rokov a poldruha roka, ale my sme dokázali konsolidovať verejné financie z pôvodne 8% takzvaného poviem voľne gréckeho deficitu, lebo 8 % je už tak veľa, že to štát dlhodobo nemôže niesť, na úroveň pod 5 % a na druhej strane sme dokázali aj opatreniami na strane úspor aj stimulmi a rozvojom udržiavať najvyšší hospodársky rast ekonomiky Slovenska v rámci eurozóny.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Podľa štatistík eurostatu klesol deficit verejných financií zo 7,7% HDP v roku 2010 na 4,9% HDP v roku 2011. Hospodársky rast Slovenska bol podľa eurostatu (viď graf - zelená 2010, modrá 2011) počas týchto rokov jeden z najvyšších v EÚ a celkovo najvyšší v eurozóne. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error