DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Dnes v Európskej únii je tretina štátov, tretina z 27 je 9, ktoré buď znižujú nezamestnanosť alebo ju udržiavajú na rovnakej úrovni. Maďarsko, Litva, Estónsko, Dánsko, Nemecko.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Výrok Jána Figeľa hodnotíme ako pravdivý. Tretina štátov Európskej únie, t. j. 9, naozaj znižuje mieru nezamestnanosti alebo ju udržuje približne na rovnakej úrovni. Medzi tieto štáty patrí Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Rumunsko a Fínsko. Ján Figeľ zaradil medzi tieto štáty aj Dánsko, v ktorom je mierne stúpajúca tendencia nezamestnanosti, a to o 0,1% ročne. Takéto mierne stúpanie však môžeme považovať za udržiavanie na približne rovnakej úrovni. Podobný trend udržiavania nezamestnanosti na približne rovnakej úrovni badáme taktiež u Veľkej Británie.

V tabuľke Eurostatu uvádzame mieru nezamestnanosti v %  v štátoch EÚ od r. 2009 až do r. 2012 (v prípade niektorých krajín je najnovším údajov miera nezamestnanosti v 3. kvartáli roku 2012):

Krajina
2009
2010
2011
2012
Belgicko
7,9
8,3
7,2
7,3
Bulharsko
6,8
10,3
11,3
12,2
Česká republika
6,7
7,3
6,7
7,0
Dánsko
6,0
7,5
7,6
7,7
Nemecko
7,8
7,1
5,9
5,5
Estónsko
13,8
16,9
12,5
10,0 (3.Q)
Írsko
12,0
13,9
14,7
14,8
Grécko
9,5
12,6
17,7
25,6 (3.Q)
Španielsko
18,0
20,1
21,7
25,0
Francúzsko
9,5
9,7
9,6
10,3
Taliansko
7,8
8,4
8,4
10,7 (3.Q)
Cyprus
5,5
6,57,9
12,1
Lotyšsko
18,2
19,8
16,2
14,1 (3.Q)
Litva
13,6
18,0
15,3
13,0
Luxembursko
5,1
4,6
4,8
5,0
Maďarsko
10,0
11,2
10,9
10,7 (3.Q)
Malta
6,9
6,9
6,5
6,5
Holandsko
3,7
4,5
4,4
5,3
Rakúsko
4,8
4,4
4,2
4,4 (3.Q)
Poľsko
8,1
9,6
9,6
10,2
Portugalsko
10,6
12,0
12,9
15,7
Rumunsko
6,9
7,3
7,4
7,0
Slovinsko
5,9
7,3
8,2
9,0
Slovensko
12,1
14,5
13,6
14,0
Fínsko
8,2
8,4
7,8
7,7
Švédsko
8,3
8,4
7,5
7,7
Veľká Británia
7,6
7,8
8,0
7,8
EÚ - 27
9,0
9,7
9,6
10,5


Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error