DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Mám tu aj jeden taký graf, ktorý ukazuje, ako stúpala nezamestnanosť za vlády Ivety Radičovej. To len potvrdzuje, že od roku ten trend tu je, tu je kríza, ja teraz nehovorím o kríze, hovorím to len objektívne, čiže kríza bola aj v roku 2010, nezamestnanosť išla hore z 12,48 v roku 2012 išla až po 13,59 a tu v strede bol prijatý liberálny Zákonník práce, ktorý prijala vláda Ivety Radičovej. Tak teda ak nás obviňujú, že kvôli Zákonníku práce nezamestnanosť stúpa, pýtam sa, ako je možné, že kvôli liberálnemu Zákonníku práce, ktorý bol prijatý za vlády Ivety Radičovej, takisto stúpala nezamestnanosť.

Budeme mat viac pracovných miest? - 04.02.2013
Pravda

Robert Fico vychádza z údajov evidovanej miery nezamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Císla, ktoré uvádza, zodpovedajú hodnotám z decembra 2010 (12,46) a decembra 2011 (13,59). Štatistický úrad, ktorý používajú inú metodológiu, uvádza v roku 2010 mieru nezamestnanosti 14,4 a v roku 2011 13,5.

ÚPSVaR nezamestnanost eviduje na mesacnej báze a nevydáva oficiálnu štatistiku rocne. Aj ked však porovnáme priemerné hodnoty miery nezamestnanosti, stúpajúca miera je viditelná. Zákonník práce, ktorý bol prijatý za vlády Ivety Radicovej, bol schválený 13. júla 2011 a vstúpil do platnosti 1. septembra 2011. Po týchto mesiacoch nie je možné pozorovat zníženie ani ustálenie miery nezamestnanosti.

Miera evidovanej nezamestnanosti podla ÚPSVaR:

2010
2011
2012
Január12,89Január12,98Január13,69
Február12,97Február13,16Február13,76
Marec12,88Marec13,13Marec13,69
Apríl12,52Apríl12,94Apríl13,40
Máj12,24Máj12,84Máj13,19
Jún12,34Jún12,98Jún13,34
Júl12,33Júl13,15Júl13,27
August12,19August13,12August13,19
September12,42September13,37September13,44
Október12,29Október13,39Október13,69
November12,22November13,33November13,94
December12,46December13,59December14,44
Priemer12,48Priemer13,16Priemer13,59

Vývoj medzi rokmi 2004-2012 prezentuje nasledový graf, prebratý z clánku SME (21. januára 2013). Tento graf bol vytvorený na základe mesacných štatistík evidovanej nezamestnanosti z údajov ÚSPVaR (v clánku je umiestnený interaktívny graf).


Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error