DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Dá sa povedať, že dnes už to nie je moja novela (zákona o verejnom obstarávaní, pozn.), v podstate ten prvý materiál, ktorý sme dali do obehu, bol niekedy v júli. Chceli vyjsť v ústrety všetkým tým, ktorí jednak majú na starosti kontrolovanie tej transparentnosti, efektívnosti, ale jednak aj tým sme vyhoveli, ktorých sa to priamo týka, to znamená združenia podnikateľov, živnostníkov, tí, ktorí často krát prišli skrátka pri verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie - 04.02.2013
Pravda

Je pravdou, že prvý materiál bol predstavený v júli 2012. V rámci pripomienkového konania, do ktorého sa mohla zapojiť tak verejnosť, ako aj mimovládne organizácie, a taktiež stretnutí so sociálnymi partnermi došlo k viacerým zmenám.

Podľa portálu Pravda.sk bol predmetný návrh predstavený v júli 2012. Čo sa týka vyhovenia pripomienok, vydal 15. januára 2012 portál Verejné obstarávanie nasledovnú správu:

"Po masívnej medializácii a pripomienkovom konaní, v ktorom prišlo ministerstvu vnútra viac ako 1000 pripomienok ku chystanej novele, sa materiál dostáva na prerokovanie do vlády.

Ak niekto očakával, že pod tlakom množstva pripomienok dôjde k zásadnejším zmenám v návrhu, musel byť sklamaný. Z návrhu novely zákona síce vypadli takzvané strategické zákazky, proti ktorým sa strhla najbúrlivejšia ofenzíva, avšak zostali v nej niektoré ďalšie sporné ustanovenia." 

Združenie podnikateľov Slovenska vydalo 18. januára 2013 nasledovné vyjadrenie, že sociálni partneri podporili navrhovaný zákon: 

"Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) návrh podporilo bez pripomienok, pričom Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Konfederácia odborových zväzov (KOZ) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) mali pripomienky. Sociálni partneri sa však dohodli, že predtým, než bude novela predložená do parlamentu, sa uskutoční ešte jedno stretnutie. Zúčastnia sa ho aj odborníci z rezortu vnútra a jeho cieľom bude dopracovať sa ku konsenzu.

AZZZ malo podľa svojho viceprezidenta Romana Karlubíka viac ako 30 pripomienok nad rámec verejného pripomienkového konania. Ich podstatou bolo, aby sa zjednodušil prístup spoločností do tendrových konaní. V tomto smere sa asociácii podarilo počas rokovania znížiť maximálnu sumu zábezpeky z 300.000 eur na polovicu. ...RÚZ sa snažila presadiť ústupky aj v rámci férovosti obstarávacích kritérií a procesu možnej reklamácie zo strany uchádzačov tendrov."


Dátum zverejnenia analýzy: 03.02.2013
success
error