DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Máme v tom spoločný názor takisto s Európskou komisiou, Medzinárodným menovým fondom, OECD a drvivou väčšinou ekonómov, je to, že zvyšovanie priamych daní negatívne ovplyvňuje hospodársky rast a počet pracovných miest.

Nezamestnanost a výber daní na Slovensku - 28.01.2013
Pravda

Je pravdou, že podľa OECD, MMF ako aj EK dane z práce a kapitálu (priame dane) znižujú dlhodobý rast ekonomiky najviac. Tvrdia to aj viacerí renomovaní ekonómovia Alesina, Kaplan či Poulson. Výrok hodnotíme ako pravdivý 


Novembrový mesačný bulletin NBS (s. 28):

"Viaceré štúdie MMF, ako aj renomovaní ekonómovia (napr. A. F. Alesina a S. Ardagna) sa venujú téme efektívnosti fiškálnej konsolidácie cez zvyšovanie daní a/alebo znižovanie nákladov, ako aj ich dopadu na rast ekonomiky.
Aktuálne sa odborná diskusia prikláňa k nasledovným záverom:
? Dlhodobo škodí viac zvyšovanie daní, ako znižovanie výdavkov.
? Dane z práce a kapitálu (príjmové dane) znižujú dlhodobý rast ekonomiky najviac, menej škodia spotrebné dane (napr. DPH) a najmenej ovplyvňujú dlhodobý rast dane z majetku a poplatky (OECD, EK, IFP MF SR).
? Na strane výdavkov najviac „škodlivé“ je znižovanie verejných investícií, menej škodí znižovanie vládnej spotreby (platy a nákupy) a najmenej škodlivé sa považuje znižovanie transferov (sociálnych dávok)."

Ďalšou ekonomickou štúdiou, ktorá tento výrok podporuje je napr. Poulson, Barry W., Kaplan, Jules Gordon, 2008, State Income Taxes and Economic Growth, in Cato Journal, Vol. 28, No. 1, .pdf.

NBS v novembrovom mesačnom bulletine upozorňuje, že názory rôznych expertov
a inštitúcií na veľkosť a stabilitu fiškálnych multiplikátorov sa výrazne líšia.

Sú aj štúdie, ktoré nepriamu úmeru popierajú (Hungerford, Thomas L., 2012, Taxes and the Economy: An Economic Analysis of the Top Tax Rates Since 1945, Congressional Research Service, .pdf)

Dátum zverejnenia analýzy: 27.01.2013
success
error