DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Všade, kde bola zavedená rovná daň, tak krajiny rástli rýchlejšie ako krajiny, kde nemali zavedenú rovnú daň.

Nezamestnanost a výber daní na Slovensku - 28.01.2013
Neoveriteľné

V prípade Ruska, Slovenska, Rumunska a Lotyšska je možné na základe údajov OECD potvrdiť, že tieto krajiny rástli rýchlejšie ako priemer európskych v OECD. Výrok však nevieme overiť pre Estónsko, Litvu, Gruzínsko a Ukrajinu, z dôvodu chýbajúcich dát.

Od roku 1990 zaviedli rovnú daň postupne Estónsko (1991), Lotyšsko (1994), Litva (1994), Rusko (2001), Srbsko (2003), Ukrajina (2003), Slovensko (2003), Gruzínsko (2004) a Rumunsko (2005). 
Podľa údajov Eurostatu a OECD sme zostavili nasledujúci graf, porovnávajúci rast HDP v období pred a po zavedení rovnej dane v niektorých z týchto krajín:


Nepodarilo sa nám z verejne dostupných zdrojov získať žiadne informácie o Gruzínsku, Srbsku a Ukrajine. Z krajín, ktoré sú uvedené v grafe, máme neúplné informácie o Estónsku (rovnú daň zaviedlo v roku 1991, dáta sú iba od roku 1994) a Litve (zaviedlo v roku 1994, dáta až od 1996). Výrok Ivana Štefanca teda môžeme overiť iba pre prípady Lotyšska, Ruska, Slovenska a Rumunska.

Z týchto krajín môžeme jednoznačne usúdiť, že po prijatí rovnej dane rástol HDP danej krajiny rýchlejšie než predtým, iba v prípade Lotyšska a Slovenska. Lotyšsko po zavedení rovnej dane prekonalo i priemer Európskch krajín, môžeme teda povedať, že po zavedení rovnej dane rástlo rýchlejšie než väčšina krajín Európy z ktorých väčšina mala progresívne zdanenie. Slovensko európsky priemer prekonalo ešte pred prijatím rovnej dane, no po jej prijatí ďalej rástlo a "náskok" pred európskym priemerom sa zvyšoval. Rusko i Rumunsko po prijatí rovnej dane nerástli výrazne rýchlejšie, než dovtedy. Ich medziročný rast však taktiež naďalej prekonával Európsky priemer.


Dátum zverejnenia analýzy: 27.01.2013
success
error