DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Mimochodom Národná banka Slovenska, aj medzinárodné inštitúcie hovorili to isté. Pružnosť pracovného trhu sa zhorší.

Nezamestnanost a výber daní na Slovensku - 28.01.2013
Pravda

NBS poukazuje, zvýšená nezamestnanosť a prepúšťanie môže z časti súvisieť so zmenami pracovnej legislatívy reps. obavou zamestnávateľov zo zhoršenia flexibility trhu práce pod vplyvom úprav v legislatíve. OECD vo svojej správe pre Slovensko poukazuje na nižšiu flexibilitu Zákonníka práce, predovšetkým v dôsledku vyšších nákladov zamestnávateľov na prijímanie nových pracovníkov.

Mesačný bulletin Národnej banky Slovenska z novembra 2012 (.pdf, s. 17-18), ktorý reagoval na schválenie novely zákonníka práce v októbri 2012, uvádza, že už v októbri rastie nezamestnanosť v dôsledku negatívnych očakávaní v oblasti trhu práce:

"Prvým zhmotnením negatívnych očakávaní v oblasti trhu práce sú už mesačné štatistiky nezamestnanosti za október, keď podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vzrástol počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 9,7 tis. osôb (po sezónnom očistení) a dosiahol 410,4 tis. osôb, najmä v dôsledku nedostatočnej tvorby nových pracovných miest. Oslabovanie ekonomickej aktivity našich najvýznamnejších obchodných partnerov, ale aj zhoršujúce sa očakávania podnikateľských subjektov týkajúce sa vyhliadok zamestnávania, dokážu vysvetliť len časť z tohto poklesu. Zvyšok nárastu počtu nezamestnaných môže súvisieť aj s úpravami pracovnej a sociálnej legislatívy, resp. obavami zamestnávateľov zo zhoršovania flexibility slovenského trhu práce. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 13,7 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu."

OECD sa v správe (.pdf, s. 22) z decembra 2012 ku zmenám v zákonníku práce vyjadrila, zmenený Zákonník práce síce priniesol celkom pozitívne zvýšenie flexibility pracovných hodín, čo má pomôcť firmám prispôsobiť sa ekonomickým cyklom. Na druhej strane, OECD poukazuje na menšiu flexibilitu Zákonníka práca na úroveň z roku 2010. Negatívny vplyv má mať Zákonník práce na tvorbu pracovných miest a prijímanie nových pracovníkov v dôsledku vyšších nákladov na ich prepúšťanie.

"The labour code was reformed again in October 2012 with measures partly undoing some of the 2011 changes. While not strongly undermining employment, these reforms - effective on 1 January 2013 - might have some negative effects on job creation. Some measures are quite positive though, as they increase the flexibility in working hours. (...) Protection of permanent contracts will be tightened closer to 2010 levels. These measures will tend to reduce job turnover and may undermine productivity growth. By increasing firing costs and thus the risk of higher costs in the event of dismissal, this type of regulation may depress hiring."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.01.2013
success
error