DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Keď ja som bol v Národnej rade, náklady boli o 2 milióny eur nižšie.

Štátny rozpocet na rok 2013 - 17.12.2012
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil nezávislý zdroj, ktorý by hovoril o objeme ušetrených prostriedkov na pôsobenia R. Sulíka. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Je pravdou, že za pôsobenia R. Sulíka ako predsedu parlamentu prišlo k šetreniu, ktoré potvrdila aj opozícia. Súčasný predseda parlamentu a súčasný kancelár sa však v apríli 2012 vyjadrili, že úspory boli minimálne. Ako dôvod P. Paška uviedol:
"Už sú niektoré veci, kde kvázi šetrili a zrazu zisťujeme, že vznikajú nároky na dodatočné platby. Hovorím o dodávke tovarov a služieb z hľadiska verejného obstarávania." 

Výpočet úspor zverejnil R. Sulík na svojom blogu vo februári 2012. 

"...celkové náklady na energie klesnú približne o 400-tisíc eur. Celkovo rátame s poklesom nákladov na služby o 200-tisíc eur. Vyjednávaním došlo k zníženiu jednotkových cien pri kancelárskych výrobkoch až o 40 percent (32-tisíc eur), pri papierových výrobkoch o 30 percent (5-tisíc eur), pri pneumatikách tiež o 30 percent (15-tisíc eur). Pri potravinách šetríme 25 percent (55-tisíc eur). ...Celkovo ušetrené peniaze bude možné presne vyčísliť až po ukončení prvého polroku, keď budeme môcť porovnať prvý polrok 2011 s prvým polrokom 2010. Táto úspora však bude minimálne jeden milión eur, ročne teda dva."

Podľa R. Sulíka sa ušetrilo za dva roky minimálne 2 milióny eur.

SITA, 21. apríla 2012:

"Sulík s Nižňanom počas svojho pôsobenia informovali o tom, že sa im podarilo znížiť náklady na fungovanie parlamentu o vyše 12-tisíc eur na každý pracovný deň. Podľa Nižňana sa to podarilo dosiahnuť znížením neobsadených tabuľkových pracovných miest, zrušením praxe vyplácania trinástych a štrnástych platov a následne aj vyjednaním lepších cien za služby pre parlament."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.12.2012
success
error