DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Európske peniaze tvoria až 74% investícii.

Štátny rozpocet - 10.12.2012
Nepravda

Pavol Paška neuvádza správne císlo, ked v skutocnosti je to až 85 % financií, ktoré môžeme cerpat z európskych zdrojov a v skutocnosti sa v reálnom cerpaní k tomuto císlu aj blížime. 

Zo zdrojov EU fondov môžeme cerpat financie až na 85% (.zip) nákladov projektov. Tieto podmienky platia pre obdobie rokov 2007-2013. 

"Podla clánku 55 finálneho znenia dohody o financnej perspektíve (CADREFIN 268/2005) a prílohy III všeobecného nariadenia sa pre clenské štáty, ktorých priemerný HDP na obyvatela bol v období rokov 2001 – 2003 nižší ako 85% priemeru EÚ-25 v tom istom období, stanovila maximálna miera príspevku oprávnených nákladov z ERDF,  ESF a KF pre všetky operacné programy v rámci ciela Konvergencia a ciela Regionálna konkurencieschopnost a zamestnanost na úrovni 85%." 

Podla štátneho rozpoctu na rok 2013 je financovanie zo zdrojov EÚ vo výške 2 706 894 043 €. Spolufinancovanie tohto príspevku je v rozpocte naplánované na sumu 490 221 507 €. V roku 2012 však prostriedky z EÚ financovali až 3 082 986 240 € a ich spolufinancovanie rozpoctom SR bolo vo výške 636 839 129 €.  K 30.11.2012 bolo cerpanie zdrojov na tento rok upravené na úroven 3 011 048 007 € z európskych zdrojov a 636 090 571 € spolufinancovaných zo štátneho rozpoctu.

Podla percentuálnych prepoctov teda v roku 2013 budú európske fondy tvorit približne 85 % investícii, v roku 2012 toto císlo vychádza na približne 83 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2012
success
error