DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Hneď ten deň ako začal štrajk železničiarov, utekal váš minister spravodlivosti pán Lipšic na súd a vybavil do desiatich hodín zastavenie tohoto štrajku.

Financná situácia a európsky rozpocet - 26.11.2012
Nepravda

Podobný výrok sme už overovali v rámci relácie o 5 minút 12 (11. november 2012) a v relácii Na telo (19. jún 2011). Výroky Róberta Fica a Roberta Kaliňáka sme vtedy hodnotili ako neoveriteľné, pretože nie je možné dokázať, že v otázke rozhodovania súdu išlo o politickú objednávku zo strany vtedajšieho ministra Lipšica. Robert Fico podobný výrok teda používa opakovane, tento krát to však už prehnal s uvádzanými detailami. Súd štrajk ukončil až po troch dňoch od vypuknutia a nie po 10 hodinách a hneď v prvý deň. Výrok na základe tejto nezrovnalosti považujeme za nepravdivý.


31. janár 2003 - Železničiari spustili štrajk proti rušeniu regionálnych tratí a prepúšťaniu, zapojilo sa do neho údajne asi 80 percent zamestnancov. Po troch dňoch štrajk ukončil súd. Predkladateľom návrhu boli Železnice SR a Železničná spoločnosť.
V tejto súvislosti je možné uvažovať, že vzhľadom na majoritný podiel štátu v týchto spoločnostiach sa jednalo o podnet zo strany vlády, avšak nevieme dokázať politický tlak na nezávislosť súdu.

Ústavný súd sa touto sťažnosťou zaoberal v uznesení 109/03-18, Kedže sa však spomínanou sťažnosťou zaoberal práve krajský súd, ústavný súd rozhodol, že musia byť dodržané postupy a nemôže sa zaoberať predmetom tejto sťažnosti.

"Vychádzajúc z týchto záverov ústavný súd nezistil žiaden ústavný dôvod na to, aby sa v tejto veci neriadil princípom subsidiarity svojej právomoci, ktorý je ustanovený v čl. 127 ods. 1 i. f. ústavy. Porušenie tohto princípu považuje ústavný súd za neprípustné aj preto, že nezohľadnenie právomoci iného súdu (v tomto prípade odvolacieho súdu) by bolo neústavným zásahom do kompetencií všeobecného súdnictva podľa čl. 142 ods. 1 ústavy bez primeraných dôvodov, ktorým by mohlo byť predovšetkým to, ak by všeobecný súd (...iný súd) odmietol svoju právomoc vo veci konať a rozhodovať.
Preto ústavný súd aplikujúc čl. 127 ods. 1 i. f. ústavy a § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietol sťažnosť pre nedostatok svojej právomoci už po jej predbežnom prerokovaní, ktorý je dôsledkom predčasne podanej sťažnosti.
"

Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo dohladať krajský súd v tejto veci rozhodol tak, že opäť dovolil železničiarom štrajkovať.

"Železničiari môžu znovu štrajkovať. Bratislavský krajský súd zrušil predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava I, ktorý prikázal železničiarom štrajk prerušiť."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.11.2012
success
error