DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

75% všetkých verejných investícií na Slovensku financujeme z fondov Európskej únie.

Financná situácia a európsky rozpocet - 26.11.2012
Neoveriteľné

Transparency International v dokumente Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku na str. 12 píše, že "Celkovo bolo pre Slovenskú republiku na programovacie obdobie 2004 – 2006 alokovaných 1 123,15 milióna EUR. Z toho 1041 milióna EUR bolo alokovaných na programy spadajúce pod cieľ 1 (pomoc zaostávajúcim regiónom, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 75% priemeru EÚ). Zvyšných 82,11 milióna EUR bolo určených na programy spadajúce pod cieľ 2 (podpora ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, ktoré čelia štrukturálnym problémom) a cieľ 3 (rozvoj systémov vzdelávania a podpora zamestnanosti)."

J.M. Barosso v prejave 22.11.2012: In a third of the Member States more than 50% of public investment is co-financed with cohesion policy funds and in some countries the rate is as high as 75%, or even 97%. 

V tabuľke na strane 12

Dátum zverejnenia analýzy: 25.11.2012
success
error