DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Súdna rada neuveriteľne dlho nie je schopná zvoliť podpredsedu Najvyššieho súdu.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Pravda

Súdna rada podľa §27 zákona 185/2002 Z.z. volí predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu.

Stránka Najvyššieho súdu neuvádza meno podpredsedu Najvyššieho súdu, z čoho sa dá odvodiť, že takáto funkcia v súčasnosti obsadená nie je.

Nasvedčuje tomu aj posledná vyhľadaná správa z minulého roku.
Súdna rada nebola schopná zvoliť podpredsedu Najvyššieho súdu. Túto informáciu priniesol portál topky.sk (21.novembra 2011) "Súdna rada Slovenskej republiky ani na dnešnom zasadnutí v Starej Ľubovni nevolila podpredsedu Najvyššieho súdu SR. Členka Súdnej rady Ľudmila Babjaková kritizovala, že hoci tento bod bol na programe, Súdna rada ho neschválila na dnešné rokovanie. Podľa Babjakovej sa doteraz nepodarilo na rokovanie Súdnej rady zaradiť tento bod tak, aby sa mohlo vôbec hlasovať o navrhnutom kandidátovi Igorovi Burgerovi. „Ak by bol zvolený, tak Najvyšší súd SR by mal podpredsedu, ak by nebol zvolený, tak beží lehota pre vypísanie ďalšej voľby,“ uviedla Babjaková.

Podľa Babjakovej sa takýmto spôsobom umelo a neprípustne naťahuje lehota pre vypísanie novej voľby pre prípad, že zvolený nebude. Vo verejnosti je potom podľa nej dojem, že Súdna rada nie je schopná zvoliť podpredsedu Najvyššieho súdu SR, hoci pravda je podľa nej taká, že Súdna rada doteraz nehlasovala o tom, či podpredsedu volí alebo nie. Súčasný stav považuje Babjaková za neúnosný."
Medzitým sa zloženie súdnej rady menilo, no napriek tomu nebol tento bod zaradení do rokovania.

Podľa čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú:
a. ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky: JUDr. Ján Vanko, JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Imrich Volkai, Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. , JUDr. Peter Straka, JUDr. Rudolf Čirč, JUDr. Dana Bystrianská, JUDr. Igor Burger
b. traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky: Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Jozef Maruščák, JUDr. Alena Šišková
c. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky: JUDr. Eva Fulcová, JUDr. Jaroslav Chlebovič, JUDr. Ľuboš Sádovský
d. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky: JUDr. Gabriela Šimová, prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., JUDr. Eduard Bárány DrSc.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error