DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Smer použil svoju hrubú silu, ktorou v parlamente disponuje na to, aby nám zatvoril ústa a aby tú rozpravu obštruoval. (rozprava o stave súdnictva a odvolávaní T. Boreca pozn.)

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Pravda

Mimoriadna schôdza NRSR o odvolaní ministra spravodlivosti Tomáša Boreca sa odkladá na 20. 11. 2012.  NRSR nebola uznášaniaschopná bolo prítomných len 69 poslancov a potrebných je aspoň 76. Zo SMERU bolo neprítomných až 71 poslancov.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error