DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Na Slovensku 95%, áno, sú dcéry.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Neoveriteľné

Podľa NBS na Slovensku sídli 14 bánk a 14 pobočiek zahraničných bánk. 

Ján Figeľ očividne uviedol len svoj veľmi hrubý odhad bankového sektoru na Slovensku. Na Slovensku podľa NBS sídli 14 bánk a 14 pobočiek zahraničných bánk. 
Spomedzi bánk sú nedcérskymi bankami Slovenská záručná a rozvojová banka a Poštová banka. Privatbanka a Prima banka taktiež nie sú dcérskymi bankami zahraničných bánk, napriek tomu že väčšinový (resp. 100% - Privatbanka) podiel v nich vlastní Penta Investments Limited. Zvyšné banky pôsobiace na Slovensku sú dcérami veľkých zahraničných bankových skupín a domov (napr VÚB Banka - Intensa Sanpaolo alebo ČSOB - KBC). 
Konštatujeme teda, že 10 z 15 bánk na Slovensku sú dcéry - keby sme to chceli vyjadriť percentuálne, ako sa snažil Ján Figeľ, je to 66,66%, resp. 83,44 % % pri započítaní pobočiek zahraničných bánk.

Ján Figeľ sa možno nechal pomýliť podielom tuzemského imania na celkovom základnom imaní bánk na Slovensku. To podľa centrálnej banky tvorí 7,41%. Podiel zahraničného základného imania bánk na Slovensku tvorí až 92,59%. Napriek tomu, že sa jedná o in kategóriu, ani v tomto prípade by číslo Jána Figeľa nebolo v poriadku.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error