DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

U nás banky existujú aj verejné, štátne, družstevné, súkromné, to spektrum je veľmi pestré.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Nepravda

Bankové spektrum na Slovensku nie je také pestré, ako ho opisuje Ján Figeľ. Väčšina bánk na Slovensku je súkromná a existuje niekoľko príkladov štátnych (=verejných bánk). Družstevná banka na Slovensku neexistuje žiadna.

Na Slovensku fungujú iba verejné (alebo štátne - ide o tú istú formu) a súkromné banky. 
Verejnou, resp. štátnou bankou, tzn. s väčšinovým alebo 100% podielovým vlastníctvom štátu je napríklad EXIMBANKA SR alebo Slovenská záručná a rozvojová banka. Väčšina bánk na Slovensku je súkromná a funguje na báze akciovej spoločnosti (napr. Tatra banka).

V súčasnosti na Slovensku nielen, že neoperuje žiadna družstevná banka, ale slovenská legislatíva (.doc) vznik družstevných bánk ani neumožňuje. Podľa Zákona o bankách, § 2 je totiž banka právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon činností udelené bankové povolenie od NBS. Iná právna forma banky sa zakazuje. NBS navyše na svojej stránke oddeľuje banky a úverovové družstvá, je teda evidentné, že sa v ich prípade nejedná o banky.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error