DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sme jedna z mála krajín v Európe, ktorá sa vzdala komplet celého bankového sektoru.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Nepravda

Robert Fico jednak nepravdivo tvrdí, že sme sa vzdali komplet celého bankového sektoru, a jednak nepravdivo poukazuje na to, že sme jedna z mála krajín v Európe, ktorá má podobne vysoký podiel zahranicného kapitálu vo svojich bankách. 

Co sa týka slovenského bankového sektoru, štát v súcasnej dobe kontroluje dve banky - EXIMBANKA SR a Slovenská zárucná a rozvojová banka. Okrem toho štát kontroluje menší balík akcií v Poštovej banke. Podla centrálnej banky tvorí podiel zahranicného základného imania bánk na Slovensku až 92,59%. Pri overovaní výroku je preto nutné poznamenat, že nie je teda úplne pravda, že by sme sa vzdali komplet celého bankového sektoru.

Pri porovnávaní miery privatizácie a internacionalizácie bankového sektoru, je dôležité primárne vystihnút dáta z krajín strednej s východnej Európy, ktoré sú si históriou politického zriadenia a teda i svojim tranzicným charakterom po roku 1989 mimoriadne podobné.

V prípade Ceskej republiky platí, že sektor je rovnako internacionalizovaný a privatizovaný:
- From the view of the ownership structure the banking sector in the Czech Republic is highly internationalised
- The concentration rate of the sector is very high and dominated by big banks 

The ownership structure of the banking sector has been stable for several years, with foreign shareholders controlling almost the entire banking sector (there were 33 banks and foreign bank branches operating in the Czech Republic at the end of 2010).

Madarsko

Its financial system is basically privately owned: public sector participation in the banking system is less than 20%, in the insurance field is even less.

Polsko

Commercial banks are estimated to hold in the region of 95% of the country's banking sector assets

Z celkového pohladu, nie je privatizácia a internacionalzácia bankového sektoru niecím nezvycajným, samotná miera je však v rôznych štátoch variabilná a neplatí dokonca ani "merítko" starý a nový štát EU.

Differences are not only visible between new and old members, but between small and strong economies as well: the level of foreign ownership in 2004 is very high in Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Luxembourg, while it is around 50% in Cyprus, United Kingdom, and only 6% in Germany.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error