DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prakticky všetky banky, ktoré na Slovensku sú, sú v pozícii dcér, sú v pozícii sprivatizovaných dcér a matky týchto sprivatizovaných dcéru sú niekde inde v zahraničí.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Nepravda

Robert Fico si skutočnosť upravuje. Na Slovensku pôsobí 10 dcérskych bánk (respektíve 24 aj po započítaní pobočiek zahraničných bánk) a 5 bánk, ktoré nie sú dcérskymi bankami zahraničných bánk. Guvernér NBS povedal, že slovenské banky sú "prevažne" dcérskymi bankami zahraničných subjektov, a nie že "prakticky všetky".

Spomedzi bánk sú štátnymi bankami (a teda nie dcérskymi a nie sprivatizovanými) Slovenská záručná a rozvojová banka a EXIMBANKA SRPoštová banka je z veľkej časti sprivatizovanou bankou, ktorú momentálne vlastný Istrokapitál a teda sa taktiež nejedná o dcérsku banku zahraničnej matky. Privatbanka a Prima banka taktiež nie sú dcérskymi bankami zahraničných bánk, napriek tomu že väčšinový (resp. 100 % - Privatbanka) podiel v nich vlastní Penta Investments Limited. Zvyšné banky pôsobiace na Slovensku sú dcérami veľkých zahraničných bankových skupín a domov (napr. VÚB Banka - talianska Intensa Sanpaolo alebo ČSOB - belgická KBC). 

Konštatujeme teda, že 10 z 15 bánk na Slovensku sú dcéry - keby sme to chceli vyjadriť percentuálne, je to 66,66%, resp. 83,44 % % pri započítaní 14 pobočiek zahraničných bánk.

Guvernér Národnej Banky Slovenska v rozhovore pre Slovenské národné noviny povedal, že "Slovenské banky pôsobia na území SR prevažne ako dcérske spoločnosti zahraničných bánk, sú však samostatnými právnymi subjektmi."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error