DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pod bankovou úniou rozumieme najmä to, že sa má vytvoriť na úrovni centrálnej, teda na úrovni Európskej centrálnej banky, spoločný európsky bankový dohľad, ktorý bude vykonávať dohľad nad takmer 6 000 bankami, ktoré pôsobia dnes na území Európskej únie.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Pravda

Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý. Jeho pravdivosť potvrdzuje vyjadrenie Michaela Barniera či závery Európskej rady z uskutočneného sumitu o podstate bankovej únie. V prípade druhej časti výroku uvádza Robert Fico približný počet bánk v EÚ. Viaceré relevantné médiá uvádzajú rovnaký počet, preto i druhú časť výroku hodnotíme ako pravdivú.

Vyjadrenia Michaela Barniera a Závery Európskej rady o bankovej únii sú nasledovné:

Euractiv.sk: Komisár Michel Barnier zodpovedný za vnútorný trh vyhlásil: „V záujme zaistenia jednotného uplatňovania pravidiel jednotného trhu sa musí posilniť účinnosť bankového dohľadu vo všetkých európskych krajinách. Úlohou ECB bude zabezpečiť, aby banky v eurozóne dodržiavali riadne finančné postupy. Naším konečným cieľom je prestať využívať peniaze daňovníkov na záchranu našich bánk.“ Dodal: „Navrhli sme vytvoriť mechanizmus na oddelenie dohľadu od menovej politiky v rámci ECB a uistili sme sa, že ECB sa za svoje rozhodnutia v oblasti dohľadu bude zodpovedať Európskemu parlamentu.“

Závery Európskej rady: Je potrebné zabezpečiť jasné oddelenie funkcií ECB v oblasti menovej politiky od jej funkcií v oblasti dohľadu, ako aj rovnocenné zaobchádzanie s členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu – bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú súčasťou eurozóny,a ich spravodlivé zastúpenie. Zodpovednosť sa realizuje na tej úrovni, na ktorej sa prijímajú a vykonávajú rozhodnutia. SSM bude pritom vychádzať z najprísnejších noriem bankového dohľadu a ECB bude schopná diferencovaným spôsobom vykonávať priamy dohľad. Taktiež bude schopná využívať účinné právomoci, ktoré na ňu boli prenesené právnymi predpismi,hneď ako nadobudnú účinnosť. Okrem toho je mimoriadne dôležité, aby sa stanovili jednotné pravidlá na podporu centralizovaného dohľadu.

V Európskej únií pôsobilo podľa ECB k 1. januáru 2012 celkovo 6 210 bánk a 18 centrálnych bánk (vrátane ECB).

Viaceré médiá (EUobserver.com, Dailymail.co.uk, Euractiv.sk) zaokrúhľujú tento počet bánk na 6 000, preto túto časť výroku Roberta Fica hodnotíme rovnako ako pravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error