DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Predtým sa robili motivačné príspevky k tomu, že keď dieťa chodí do školy dáme príspevok...

Rómska otázka - 22.10.2012
Nepravda

Motivačný príspevok za plnenie školskej dochádzky nebol zrušený, preto hodnotíme výrok ako nepravdivý. 


Podľa zákona o o pomoci v hmotnej núdzi §10 sú vyplácané príspevky na dieťa, ktoré  plní povinnú školskú dochádzku.

"(9) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17,20 eura mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku."

Opoziční poslanci Ľ. Kaník, V. Novotný a P. Frešo predložili návrh na zrušenie podmienenosti tejto dávky na povinnú školskú dochádzku, ten však neprešiel do druhého čítania. 

SITA (28. septembra 2012):
"Do roku 2009 bol tento príspevok pôvodne  motivačným príspevkom len pre rodičov tých detí, ktorých priemerný prospech bol v poslednom školskom polroku do 2,5, alebo ktoré si zlepšili priemerný prospech o 0,5.  Exministerka práce Viera Tomanová však od roku 2009 zrušila väzbu príspevku na prospech dieťaťa a ako jedinú podmienku pre jeho vyplácanie stanovila plnenie povinnej školskej dochádzky."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error