DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

V júni 2012 na veľmi dôležitom summite, kde sme si povedali, lídri 27 členských štátov Európskej únie, že odpoveď na krízu je hlbšia integrácia Európskej únie. Teda väčšie spájanie sa, viac spoločných inštitúcii, silnejšia pozícia inštitúcii, ktoré dnes pracujú na úrovni Európskej únie.

Robert Fico vs. Ján Figel - 22.10.2012
Neoveriteľné

Závery zo summitu Európskej rady v júni 2012 skutočne hovoria o hlbšej integrácii, čo sa týka hospodárskej a menovej únie a spomínajú posilnenie spoločných inštitúcií. Správa samotná však nehovorí, že odpoveďou na krízu je hlbšia integrácia Európskej únie. Nevieme však vylúčiť, že takéto tvrdenie zaznelo počas rokovania, preto považujeme výrok za neoveriteľný.

Vyhlásenie zo summitu Eurozóny, dňa 29. júna 2012 (.pdf), nehovorí nič o hlbšej integrácii alebo o silnejšej pozícii inštitúcií EÚ. Predmetom tohto vyhlásenia je "...zriadenie účinného jednotného dozorného mechanizmu pre banky v Eurozóne...Na základe toho, by EMS mohol priamo rekapitalizovať banky..."

Hlavnou témou záverov z Európskej rady, 28. a 29. jún 2012 (.pdf), je Pakt pre rast a zamestnanosť, ktorý obsahuje opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať, aby sa obnovila dôvera, rast a aby napätie na finančných trhoch klesalo. Jediná veta, ktorá hovorí o posilnení Európskej únie je nasledovná: "...Opätovne potvrdzujeme, že sme odhodlaní zachovať hospodársku a menovú úniu a postaviť ju na pevnejšie základy pre budúcnosť..." Konkrétne predstavy o pevnejších základoch však v záveroch nie sú. Závery sa ďalej venujú podrobnému vysvetleniu Paktu pre rast a zamestnanosť a konkrétnym krokom, ktoré treba prijať.

Predseda európskej rady predložil správu s názvom "Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii", ktorá stanovuje 4 základné kamene hospodárskej a menovej únie: "1. Integrovaný finančný rámec, 2. Integrovaný rozpočtový rámec, 3. integrovaný rámec hospodárskej politiky, 4. posilnená demokratická legitimita a zodpovednosť." Konkrétny plán sa však ešte musí vypracovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.10.2012
success
error