DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Menej daní vyberajú, lebo preložili si svoje sídla (podnikanie, pozn.) do okolitých krajín, kde budú platiť nie že 19 a teraz to dávajú na 23 %, ale budú platiť povedzme 16 %.

Príde po páde reštart? - 15.10.2012
Pravda

Pravdou je, že na Slovensku sa mení daň z príjmu právnických osôb z 19 % na 23 %. Nie je úplne možné určiť, ktoré krajiny spadajú pod "okolité", naši susedia pri tom všetci majú daň vyššiu ako 16 %. Pravdou však je, že napr. Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, alebo Litva majú skutočne daň z príjmu právnických osôb 16 %, alebo menej, na základe čoho preto výrok považujeme za pravdivý.

Podľa agentúry SITA - 28. septembra 2012 ministri vlády Roberta Fica odsúhlasili novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa s účinnosťou od začiatku budúceho roka zavedú viaceré zmeny v daňovej oblasti. "Rezort financií pripravil zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, či zvýšenie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %."

Po zvýšení sadzby dane z príjmov právnických osôb z 19 % na 23 % má Slovensko podľa údajov vyplývajúcich zo štúdie "Vybrané prvky daňovej techniky v kontexte zdaňovania príjmov v krajinách EÚ" autorky Ivony Ďurinovej z marca 2012 najvyššiu korporátnu daň z okolitých krajín. Výnimku tvorí Rakúsko, ktoré má 25% daň. Maďarsko, Česko aj Poľsko majú v súčastnosti daň z príjmu PO nastavenú na 19%. Nižšiu daň z príjmov ako 19 % má v súčasnosti iba päť krajín. Najnižšiu, 10-percentnú sadzbu, majú podniky v Bulharsku a na Cypre. Nasleduje Írsko so sadzbou dane na úrovni 12,5 %, Lotyšsko a Litva s 15 % a Rumunsko so 16 %. Priemerná sadzba dane z príjmov právnických osôb za celú Európsku úniu sa pritom v súčasnosti nachádza na úrovni 23,2 %, v prípade eurozóny je to 25,5 %. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.10.2012
success
error