DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Máme naše hodnoty, máme náš program, ktorý mimochodom práve novinári vyhodnotili ako najlepší.

Príde po páde reštart? - 15.10.2012
Zavádzajúce

Podobný výrok už Richard Sulík použil 4.3.2012 v relácii O 5 minút 12, a už vtedy sme ho označili za zavádzajúci.

Hodnotenie volebných programov politických strán realizovalo mnoho inštitúcií, ktoré používali rozličné kritériá hodnotenia, nezávisle na sebe. Je pravdou, že volebný program strany SaS sa v hodnotení INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) umiestnil na prvom mieste. No existuje viacero štúdií, kde dosiahol horšie umiestnenia. Navyše sa nejedná o hodnotenia "novinármi", ale rôznymi odbornými inštitúciami, preto považujeme výrok za zavádzajúci.

Štúdia (pdf.) INESS hodnotila tri základné kritériá: verejné financie, podnikateľské prostredie a zamestnanosť a zdravotníctvo. Známkovanie prebiehalo na stupnici od jedna (najlepšie) to päť (najhoršie). Program SaS získal v každej kategórii známku dva, najlepšiu zámku vo všetkých hodnotených strán (iba SDKÚ malo rovnakú známku v kategórii verejné financie). Podľa metodológie štúdie znamená známka dva, že strana identifikovala problém, riešenia sú však buď čiastočné, alebo ich uplatnenie znamená len krátkodobé zlepšenie situácie v danej oblasti.

Inštitút zamestnanosti hodnotil volebné programy z hľadiska riešenia dlhodobej nezamestnanosti, sociálneho systému, prepojenia vzdelávania a trhu práce a inštitucionálneho rámca politiky trhu práce. V celkom hodnotení sa program SaS ocitol na deviatom mieste so známkou 3,1 (pozn. najlepšia možná 1, najhoršia 5). Najlepšie z hodnotenia vyšlo KDH so známkou 2,44.

Portál Changenet.sk uvádza hodnotenie Slovenskej siete proti chudobe, ktorá si ako hodnotiace kritériá vybrala zámery kandidujúcich strán v sociálnej oblasti a princípy, ktoré zdôrazňujú pri tvorbe verejnej politiky. SaS sa v tomto hodnotení umiestnilo na 14. mieste. Podľa portálu nízke hodnotenie strany získali za zámery znížiť sociálnu ochranu či zrušiť garancie minimálneho príjmu a minimálnej mzdy. Portál Changenet.sk uvádza, že reštrikčné zámery sa podpísali pod nízky počet bodov získaný stranou SaS 
Najlepší výsledok dosiahol SMER. 

Health Policy Institute sa zameral na hodnotenie volebných programov z pohľadu korupcie v zdravotníctve. V tomto hodnotení sa volebný program SaS umiestnil na druhej pozícii, hneď za programom KDH. HPI uvádza že, SaS ponúka niekoľko veľmi efektívnych opatrení orientovaných na zvýšenie transparentnosti v zdravotníctve.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.10.2012
success
error