DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Všetky tie návrhy zákonov, ktoré v piatok vláda schválila výjdu proti pacientom. Smer ide rušiť siete lekárov.

Unitarizácia zdravotných poistovní - 03.10.2012
Nepravda

Vláda SR minulý piatok 28. septembra  schválila viacero  zákonov, ktoré predložila na vládu ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská. Išlo konkrétne o návrhy novelizácie zákonov o zdravotnom poistení, liekoch a zdravotných pomôckach a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôckach a diabetických potravín. Jedným zo schválených návrhov bola aj novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Ministerka zdravotníctva navrhuje vypustiť zo zákona vernostný systém. Cieľom je posilniť zdravotnícky charakter verejných lekární. Konkrétne ide o § 23, v ktorom sa vypúšťajú odsek 5 až 14, ktoré podľa súčasne platného zákona o liekoch a zdravotníckych podmienkach definuje vernostný systém.

Žiaden vládou 28. septembra 2012 schválených zákonov nemá za cieľ rušiť siete lekárov. Výrok Ivana Uhliarika je preto nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.09.2012
success
error