DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

Všetci naši traja koaliční partneri hlasovali v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády a jedine SAS neotočilo. (v otázke pôžičky Grécku pozn.(

Igor Matovic vs Robert Kalinák - 02.10.2012
Nepravda

Výrok je nepravdivý. Koaliční partneri svojim hlasovaním programové vyhlásenie vlády neporušili.  V programovom vyhlásení vlády na roky 2010-2014 sa v žiadnej kapitole sa de facto neuvádza žiadny postoj vlády SR v otázke pôžičky Grécku alebo inej forme finačnej pomoci tretiemu štátu. V ohľade na vzťah k EU je v programovom vyhlásení upresnený len vzťah k politikám a nástrojom vyplývajúcich z Paktu stabilita a rastu tj. udržateľnosť verejných financií a zodpovedná hospodárska politika a k iniciatívam vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020. 


Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2012
success
error