DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

...práve organizácie prezentujú, že pomaly jediné riešenie je postaviť všetkým Rómom domy a bude pokoj.

24.09.2012
Nepravda

Výrok poslanca I. Matoviča je nepravdivý, pretože mimovládne organizácie nezameriavajú svoje programy na riešenie rómskej otázky len cez výstavbu domov pre rómsku komunitu. Je pravdou, že niektoré mimovládne organizácie majú programy zamerané na riešenie bytovej otázky rómskej komunity, nejde však len o výstavbu domov pre všetkých, tak ako to predostrel I. Matovič. 


Napríklad Nadácia Milana Šimečku vo svojej publikácii Obhajoba práv Rómov na bývanie na Slovensku  (.pdf) hovorí o všeobecných právach na bývanie, neprezentuje však výzvu na stavbu domov pre všetkých Rómov.

Organizácia Centrum pre udržateľný rozvoj (ETC) má projekt zameranú na finančnú a materiálnu pomoc pri výstavbe domov pre rómske rodiny. Projekt je však zameraný na dobrovoľnícku prácu, prácu samotných Rómov na výstavbe svojich budúcich domov.  Projekt nemá za cieľ postaviť Rómov domy ale naopak pomôcť im pri svojpomocnej výstavbe na legálne vysporiadaných pozemkoch.

Organizácie venujúce sa rómskej problematike sa zameriavajú na viaceré sféry riešenia problematiky, predovšetkým na vzdelávanie a odstránenie segregácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2012
success
error