DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Poslanec Raši navrhoval pred rokom, aby štát platil za svojich poistencov 5 %.

Nájde vláda prostriedky na zvýšenie platov v zdravotníctve? - 24.09.2012
Neoveriteľné

NR SR:

"(7) Ministerstvo zdravotníctva pri spracovaní údajov podľa odseku 4 vyradí zo spracovania chybné údaje, ktorými sú najmä údaje súvisiace s prihlásením poistencov vo viacerých zdravotných poisťovniach, nesprávny formát údajov, údaje o spotrebe liekov, ktoré nie sú v zozname kategorizovaných liekov,57aa) a prekročené počty balení liekov. Ak chybné údaje tvoria viac ako 5% z celkového objemu údajov predložených zdravotnou poisťovňou, ministerstvo zdravotníctva ich uvedie v chybovom protokole, ktorý zašle zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa je povinná údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a  opravené údaje zaslať ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia chybového protokolu. "

??? http://hnonline.sk/slovensko/c1-53896110-poslanci-nezvysili-odvod-za-poistencov-statu-nehlasovalo-zan-ani-kdh

Nič iné som k tomuto nenašla.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2012
success
error