DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Parlament je kontrolný orgán vlády SR.

Opatrenie ECB a konsolidácia verejného rozpoctu - 10.09.2012
Zavádzajúce

Výrok premiéra hodnotíme ako zavádzajúci, pretože parlament nie je v ústave SR definovaný ako kontrolný orgán vlády SR, avšak má kontrolné právomoci voči vláde. Národná Rada je podľa čl. 72 Ústavy SR jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR.

Vo vzťahu k vláde je Národný Rada oprávnená rokovať o programovom vyhlásení vlády, kontrolovať činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde a jej členom. Významnými nástrojmi kontroly je aj právo poslancov na interpelácie, čiže kladenie otázok vláde, a tiež schvaľovanie štátneho rozpočtu, preverovanie jeho plnenia a schvaľovanie štátneho záverečného účtu. Podľa čl. 60 Ústavy SR je kontrolným orgánom vlády SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.09.2012
success
error