DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

...Brigádnikom (prijatou novelou zákona o sociálnom poistení), ktorým sa tiež stanovujú odvody.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, na základe zmien, ktoré priniesla novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prijatá 10. augusta 2012.

V súčasnosti, do 31. decembra 2012, študenti z brigádnickej práce na dohodu neplatia žiadne odvody a ich zamestnávatelia (§16 a §18 zákona o sociálom poistení) za nich platia len úrazové a garančné poistenie vo výške 1.05 % (0.8 % + 0.25 %) z platu.

Podľa novely zákona, od 1. januára 2013, však odvody budú platiť pre pracujúcich na dohodu a to študentov a ľudí poberajúcich starobnú, invalidnú alebo výsluhovú invalidnú penziu. Ako uviedla SITA, ide o kompletné dôchodkové poistenie spolu s garančným a úrazovým poistením, vo výške 29.8 % (7 % zamestnanec, 22.8 % zamestnávateľ). Oslobodení budú len žiaci stredných škôl do 18 rokov s mesačným príjmom do 66 eur .

Vyššie odvody budú platiť ľudia pracujúci na dohodu, ktorí už nie sú študentmi alebo dôchodcami. Ako uvádza Mihál, pri dohodároch s nepravidelným príjmom, zaplatí zamestnanec 11 % a zamestnávateľ 32.8 %. Pri dohodároch s pravidelným príjmom zaplatí zamestnanec 13.4 % a zamestnávateľ 35.2 % platu.


Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error