DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

80% ľudí zarába priemer alebo podpriemer priemernej mzdy na Slovensku.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Nepravda

Výrok P.Pašku hodnotíme ako nepravdivý, pretože priemer alebo podpriemer priemernej mzdy na Slovensku v roku 2011 zarábalo 72,5% a nie 80%.

Posledné dostupné údaje Štatistického úradu o štruktúre miezd na Slovensku sú za rok 2011. Podľa týchto údajov (.pdf, s.2) priemerná hrubá mesačná mzda v tomto roku dosahovala 855 eur. V mzdovom pásme do 850 Eur bolo 68,7 % zamestnancov. V intervale od 850 – 900 Eur, do ktorého patrila aj priemerná hrubá mesačná mzda nameraná v tomto zisťovaní, bolo 3,8 % zamestnancov.  To znamená, že aj v prípade, že by sme uvažovali o priemere alebo podpriemere priemernej mzdy v intervale do 900 Eur, tak túto mzdu by zarábalo na Slovesnku 72,5% ľudí a nie 80%, ako tvrdí P.Paška. V tomto meraní sa nezohľadňovala celá populácia, ale len zamestnanci. 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error