DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Prijali sme zákon o sociálnom poistení, ktorý predefinoval od budúceho roka postavenie živnostníkov. Dobre, tak sa poďme baviť v čom sa im pohoršilo? No veď im sa polepšilo aj na základe dohody s nimi, pretože konečne títo ľudia, ak ukončia svoju živnostenskú aktivitu, budú mať nárok na normálny dôchodok, na ktorý doposiaľ nemali a uchádzali sa potom na úrade práce o dávku hmotnej núdze.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Neoveriteľné

Novela zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prijatá vládou Robert Fica 10. augusta 2012  bola schválená po niekoľkotýždňových rokovaniach so zástupcami živnostníkov. Predseda Slovenskej živnostníckej komory Vojtech Gottschall sa na margo týchto rokovaní vyjadril (TA3, SITA, 12. júna 2012): 
"Veci, ktoré boli dohodnuté, vychádzali z reálnej skutočnosti, podmienok, ktoré boli na začiatku našich rokovaní navrhnuté a ktoré boli dnešným dňom vyrokované." 

Tento zákon zvyšuje vymeriavací základ na výpočet odvodu pre živnostníkov zo 44,2% na 50% priemernej mzdy na Slovensku. Minister práce Ján Richter predpokladá, že vďaka tejto zmene už samostatne zárobkovo činné osoby už nebudú odkázané v dôchodkovom veku na sociálne dávky. 

To či sú v súčastnosti živnostníci po ukončení živnostenskej aktivity skutočne odkázaní na sociálne dávky sa nám nepodarilo zistiť. Neexistuje žiadna štatistika, ktorá by hovorila o dôchodkoch živnostníkov odvádzajúcich z minimálneho základu. Nedokážeme preto overiť koľko percent živnostníkov má resp. v najbližších rokoch bude mať dôchodok vo výške životného minima. 

Prezident Slovenského živnostenského zväzu na tému zvyšovania odvodov pre týždenník PLUS 7 dní 13. septembra 2011 povedal:
"Ak si živnostník platí odvody z minima a pôjde do dôchodku, či už starobného ale aj do invalidného, je z neho človek odkázaný na spoločnosť. Nevidím to ako pozitívum. Ale nemôžem považovať za riešenie to, že ak niekto má nízke príjmy, tak ho ešte potrestám tým, že mu zvýšim odvody. Vyzerá to tak, ako by sme chceli potrestať občanov s nízkym príjmom." 

Je potrebné dodať, že každí živnostník si môže zabezpečiť v budúcnosti vyšší dôchodok využitím možnosti dobrovoľného dôchodkového poistenia. Inými slovami pripoistiť sa a tak posielať do Sociálnej poisťovne vyššie odvody.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error