DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Pán predseda, ja som čítal viacej analytických rozborov na túto tému, čo to prinesie do pokladnice štátu. Takmer nič. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa v mnohých firmách robí, štát funguje a preto netreba vždy len hľadieť na ekonomickú stránku.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Pravda

Nevieme aké analytické rozbory má P. Hrušovský na mysli. Demagog.sk zistil viaceré stanoviská, ktoré poukazujú na to, že zrušenie štátnych sviatkov nebude mať taký efekt ako IFP uvádza vo svojej analýze. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže sú viaceré vyjadrenia odborníkov, ktorí tvrdia, že zrušené sviatky budú mať zanedbateľný vplyv.

Odhady týkajúce sa zrušenia dvoch sviatkov a vplyvu tohto opatrenia na mieru HDP na Slovensku sa líšia. Denník SME (27. júna 2012) uvádza, že zrušenie dvoch sviatkov by podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) v nasledujúcom roku prinieslo nárast HDP o 0,3 až 0,4 % (teda 234 až 312 miliónov Eur). Podľa Hanzelovej tento pozitívny odhad zdieľa aj Asociácia zamestnaneckých zväzov a združení.

Realizácia tohto opatrenia tak má vyrovnať deficit HDP v budúcom roku, ktorý má byť dôsledkom vládneho konsolidačného balíka. Predpokladaná dopad konsolidačného balíka je podľa prognózy IFP (.pdf, s.3) práve 0,4 p. b. na HDP. Výsledným efektom teda má byť vynulovanie tohto výpadku v HDP. 
Robert Fico ohľadom zrušenia sviatkov povedal ( SITA , 15. júna 2012): "by sme boli krajina, ktorá by dokázala ozdravovať verejné financie bez toho, aby to malo negatívny vplyv na hospodársky rast"

Avšak podľa analytikov je takýto optimistický scenár možné dosiahnúť len za predpokladu, že budú naplno využité výrobné kapacity v slovenskej ekonomike. Často sa však kapacity slovenských podnikov nenaplnia. "Ak raz firma nemá objednávky, jej tržby budú rovnaké bez ohľadu na to, či má rok 250, alebo 252 pracovných dní" konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž.

Podobný názor zdieľa aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák a podotýka, že "vplyv zrušenia dvoch štátnych sviatkov na HDP a príjmy rozpočtu bude výrazne menší, ak nie zanedbateľný".

Medzi kritikov spomínaného opatrenia patria aj odborári, ktorí taktiež tvrdia, že zmeny HDP v súvislosti so zánikom dvoch sviatkov nenastanú a o prínose sa teda hovoriť nedá. Ako konštatoval  Emil Machyna z OZ KOVO: "Štyridsaťsedem percent HDP tvoria firmy, ktoré majú nepretržitú prevádzku. Tam nie je priestor na to, aby rástol. Jedine produktivitou práce, ale nie tým, že sa zruší sviatok. Jediná vec je ušetrenie nákladov zamestnávateľov."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error