DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ústava nerieši čo sa stane, keď by si ty, ako bývalý predseda alebo ako ja, súčasný predseda, nepodpísal niektorý z prijatých zákonov.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Pravda

Ústava Slovenskej republiky definuje kompetencie a povinnosti predsedu Národnej rady SR, neuvádza však postup v prípade neplnenia týchto povinností. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Prvý oddiel, piatej hlavy Ústavy SR sa zaoberá Národnou radou SR. V čl. 87 (2) sa uvádza: 

"Zákon Národnej rady Slovenskej republiky podpisuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky." 

Následne čl. 89 (2) b) dopĺňa, že: "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony."

Ako postupovať v prípade, že predseda NR SR odmietne podpísať prijatý zákon sa priamo neuvádza ani v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov (zákon č. 19/1997 Z. z.) ani v Rokovacom poriadku NR SR (zákon č. 350/1996 Z. z.)
 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error