DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

...Ak by sme prijali tú tézu o tom, o tých 90 hlasoch ako účelovom nástroji, no tak potom by sme sa museli zamyslieť aj nad najväčšou novelou z roku 2001, kde tuším 100 článkov ste menili. 100 článkov zo 156 a prešlo to "LTT" ako sa hovorí. 90 hlasov.

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Pravda

P. Paška uvádza správny počet zmenených článkov, ktoré priniesol ústavný zákon č. 90/2001. V rámci tohto ústavného zákona sa udiali zmeny v 100 článkoch.

Ústavný zákon č. 90/2001 z 23. februára 2001 priniesol skutočne 100 zmien v jednotlivých článkoch, v rámci ktorých vznikali nové články, upravovali sa už existujúce a niektoré boli zrušené. 

Ide o doteraz najrozsiahlejšiu novelu ústavy SR. Za prijatie novely hlasovalo z prítomných 144 poslancov, 90 poslancov bolo za, proti hlasovalo 57 poslancov, pričom jeden sa zdržal, dvaja poslanci neboli prítomní. Proti novele hlasovali poslanci politických strán SNS a HZDS.

Vzhľadom na to, že výsledky hlasovania ako aj legislatívny proces sú prístupné až od roku 2002, počet navrhovaných no neschválených zmien v nevieme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error