DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Sudcovia ústavného súdu sa volia v NR SR

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. Výrok by bol pravdivý ak by P. Hrušovský povedal, že kandidáti na sudcov ústavného súdu sa volia v NR SR. NR SR navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na  sudcu ústavného súdu, z ktorých až prezident SR definitívne vyberie a vymenuje polovičný počet ústavných sudcov. Inými slovami NR SR navrhne kandidátov prezidentovi, no ten si vyberá z navrhnutých kandidátov polovicu.

Ústava Slovenskej republiky sa o voľbe sudcov Ústavného súdu SR zmieňuje v Siedmej hlave: Súdna moc, prvom oddiele, čl. 134, a to nasledovne:

(1) Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov.

(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať.


Sudcov ústavného súdu navrhuje NR SR, ktorá navrhuje dvojnásobný počet kandidátov, z ktorých prezident SR vymenuje polovičný počet ústavných sudcov. Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error