DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

V tej novele, na ktorej si sa aj ty pán predseda (Pavol Hrušovský, pozn.) podieľal v roku 2001 sa veľmi jasne konštituovalo postavenie a definovalo sa nezávislosť ústavného súdu,

Pavol Paška vs. Pavol Hrušovský - 03.09.2012
Pravda

Je pravdou, že ústavný zákon č. 90/2001 Z.z., na ktorom sa podieľal aj Pavol Hrušovský presnejšie definoval postavenie a nezávislosť ústavného súdu.

Ústavný zákon č. 90/2001 Z.z (.pdf ) z 23.februára 2001 priniesol najviac zmien v oblasti kompetencií Ústavného súdu. 
Ústavný zákon posilnil nezávislosť súdnictva najmä prenesením kreačnej právomoci tvorby súdnej moci z vlády a parlamentu na novovytvorenú Súdnu radu a prezidenta SR, teda na politicky nezávislé orgány, ďalším dôležitým krokom bolo predĺženie funkčného obdobia sudcov. 

Ústavný súd získal nové právomoci, posilnilo sa jeho postavenie. Novela zvýšila počet sudcov Ústavného súdu a predĺžilo ich funkčné obdobie. Ústavný súd (Čl. 125)  získal napríklad právomoc pozastaviť účinnosť právnych noriem v prípade, že by porušovali základné práva a slobody alebo by hrozil vznik hospodárskych a iných nenapraviteľných škôd. Má možnosť rozhodovať o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ak namietajú dodržiavanie práv vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a priznávať finančné odškodnenie. Rozhodnutia Ústavného súdu sa stali záväzné pre všetky orgány verejnej správy, fyzické i právnické osoby, ktorých sa týkajú. 

Navrhovateľmi boli poslanci NR SR: Pavol Hrušovský (KDH), Ladislav Orosz (SDĽ), Peter Kresák (SOP), Ivan Šimko (SDK)

 

 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.09.2012
success
error