DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Prvýkrát teda všetky záväzky, všetky dlhopisy vydané po vzniku ESM tými členskými štátmi budú musieť obsahovať takzvanú collective action, proste klauzulu, ktorá hovorí, že ak dôjde k bankrotu, tak sa investorom berú peniaze.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Pravda


V úvode zmluvy, ktorou sa zriaďuje európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) sa v bode 11 uvádza "Vo svojom vyhlásení z 28. novembra 2010 euroskupina uviedla, že do podmienok všetkých nových štátnych dlhopisov krajín eurozóny sa zahrnú tzv. doložky CAC (doložky o spoločnom postupe), ktoré budú štandardizované a identické, aby sa tak zabezpečila likvidita trhu."

Podľa portálu europa.eu doložka o spoločnom postupe tzv. CAC (collective action clause) bude od júna 2013 bude zahrnutá do podmienok všetkých nových dlhopisov vydaných v eurozóne. Táto klauzula podľa SITA hovorí o tom, že prípadné straty bude znášať aj súkromný sektor. Či sa jedná o precedens, nedokážeme overiť, pravdou, ale je, že táto klauzula je v ESM zahrnutá.


Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error