DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Pán kolega, samozrejme, bankrot štátu je tu v histórii, viackrát sa odskúšal napríklad v Argentíne. Viete k čomu to viedlo v Argentíne?The Economist práve písal o tom, aké tragické následky to malo v Argentíne a hovoril, že sa nedá ani predstaviť, ani porovnať s tým, aké by to malo následky v rámci Európskej únie, ktoré je s gréckou ekonomikou oveľa viac prepojená ako bola argentínska s akoukoľvek latinskoamerickou alebo s inou ekonomikou.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Pravda

L. Blaha sa správne odvoláva na clánok v The Economiste, ktorý hovorí, že odchod Grécka z euro-zóny by mal vážnejšie dopady ako odchod Argentíny v roku 2002 z menovej rady. 

L. Blaha pravdepodobne cituje clánok What Argentina tells us about Greece z 16. februára 2012, publikovaný v The Economist. Tento clánok sa odvoláva na dvoch Mária Blejera and Guillerma Ortiza, guvernéra Centrálnej banky Argentína resp. Mexika. Títo odborníci skutocne tvrdia, že Argentínsky odchod z menovej rady v roku 2002 mal vážne dopady, no odchod Grécka z euro zóny by bol horší. 

Ako hlavný dôvod uvádzajú, že Argentína ostala pri svojej mene pricom Grécko by po odchode z eurozóny muselo opustit aj euro a prejst spät na drachmu. Problém pri prechode na drachmu by bol ten, že "drachmatizáciou" pôžiciek a dlhov by síce získali dlžníci no stratili by sporitelia, co by viedlo k vážnym sociálnym otrasom.Okrem toho v case krízy by len velmi málo investorov dôverovalo tejto mene a presvedcenie investorov investovat do drachmy by bola nedosiahnutelná úloha. Dalším dôvodom je, že Grécko má velké množstvo záväzkov a opustením euro zóny by sa mohla spusti vlna dalších bankrotov. 

"Many Argentinian contracts had continued to be denominated in pesos, since the currency board did not eliminate the local currency. These contracts, at least, could be honoured. But Greece would have to deal with the complete universe of covenants since every contract would need redenomination. A sea of bankruptcies would follow...The end of Argentina's currency board was harrowing. It led to endless violations of contracts that left an enduring stain on the investment environment. But reintroducing an abandoned currency is even more difficult. Argentina never stopped using the peso, but Greece discarded the drachma. To generate confidence in the drachma in the midst of a crisis would be very challenging. Convincing potential investors to commit to projects denominated in a reintroduced currency is an almost unachievable task. ... If Greece abandons the euro the “drachmatisation” of loans and deposits— and the exchange-rate movements that would follow—would benefit bank debtors and harm depositors, leading to further social turmoil."

Ekonómovia však poukazujú, že Grécko má istú výhodu proti Argentíne. Výhodou je, že Grécko má medzinárodný inštitucionálny rámec, ktorý dokáže napomôct fiskálnej stabilite bez nutnosti devalvácie.

"They go on to argue that Greece has something Argentina did not: an international institutional framework that can help it regain fiscal and external balance without the need of devaluation."


Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error