DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Nie som ekonomický analytik, preto použijem názory ekonomických analytikov, ktorých cituje britský časopis The Economist, ktorý hovorí, že situácia pred 2 rokmi bola diametrálne odlišná a dneska už je eurozóna na toto pripravenejšia. To znamená, že keby pred 2 rokmi odišlo Grécko, tak by to bola katastrofa. Keď odchádza dneska, bolo by to veľmi zlé, ale nebola by to taká katastrofa.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Zavádzajúce

Ľ. Blaha by musel upresniť na ktorý konkrétny článok sa odkazuje. Nám sa podarilo vyhľadať podobný názor v týždenníku The Economist z 15. mája 2012 s názvom "Groping towards Grexit" (Šmátranie po Grexite), ktorý bol uverejnený v názorovej časti "Charlemagne" zameriavajúcom sa na európske témy.

V ňom sa píše:
Predstavitelia ako pán Rehn (Olli Rehn, eurokomisár pre finančné záležitosti, pozn.) argumentujú, že dva roky v kríze je eurozóna viac pripravená ako kedykoľvek inokedy na niečo, čo poznáme pod označením "Grexit" (odchod Grécka z eurozóny, pozn.), tým, že zvýšila svoju ochranu a začala s rekapitalizovaním zraniteľných bánk.

(Officials such as Mr Rehn argue that, two years into the debt crisis, the euro zone is more prepared than ever for what is now known as “Grexit”, having raised its firewalls and started recapitalising vulnerable banks.
)

Článok hovorí o predstaviteľoch EÚ. Olli Rehn tak síce môže mať za sebou potrebnú expertízu na vyslovenie takéhoto názoru, avšak nemôžeme ho označiť za ekonomického analytika tak ako to robí Ľ. Blaha. Keďže iný článok, ktorý by hovoril o podobnom názore sme v Economiste nenašli, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error