DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

Pointa je v tom, že vašimi opatreniami zastavíte rast a bohužiaľ vyženiete pracovné miesta zo Slovenska. Ale toto nehovorím len ja. Toto vám hovorí už aj Európska komisia, už aj OECD, hovoria vám to analytici.

Šetrenie a vývoj v Grécku - 18.06.2012
Zavádzajúce

Vzhľadom na to, že súčasná vláda je pri moci pomerne krátko, pri hodnotení tohto výroku vychádzame z najnovších Odporúčaní Európskej komisie pre Slovensko tak, ako ich uvádza slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Tie priamo nehovoria o jednotlivých opatreniach a politikách slovenskej vlády, ale nepriamo sa ich dotýkajú:

pokračovať v konsolidácii verejných financií a prijať dodatočné rozpočtové opatrenia už v roku 2012 a pokračovať v nich aj v roku 2013, aby sme dosiahli stanovený deficit štátneho rozpočtu vo výške 2,9 % HDP;

- zmeniť daňový systém a zefektívniť výber daní. „Slovenská republika patrí ku krajinám, kde dochádza k najväčšiemu výpadku výberu daní, podľa odhadu okolo dvoch miliárd eur ročne. Vláda by určite vedela tieto financie využiť lepšie, ak by boli správne vybraté,“ skonštatoval Maroš Šefčovič. Za možný zdroj príjmov Európska komisia považuje lepšie prispôsobenie daní z nehnuteľností reálnym trhovým cenám. Podľa eurokomisára Maroša Šefčoviča Slovensko vyberá len 1,3 % HDP z týchto daní, pričom priemer v Európskej únii je až 5,4 % HDP;


- zmeny v dôchodkovom systéme. Z pohľadu Európskej komisie je slovenský dôchodkový systém dlhodobo neudržateľný, reformovať bude treba prvý aj druhý pilier a potrebné bude aj prispôsobiť vek odchodu do dôchodku vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku;


vytvárať nové pracovné miesta. V tejto súvislosti predseda vlády SR Robert Fico pripomenul program tvorby nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných, ktorý bude financovaný prostredníctvom realokácie peňazí z eurofondov. Požiadal Európsku komisiu o pružnosť, aby vláda mohla tieto finančné prostriedky využiť už na jeseň a začať nové pracovné miesta vytvárať;


zefektívniť verejnú správu, skvalitniť verejné obstarávanie a modernizovať štátnu správu prostredníctvom tzv. eGovernmentu.


I podľa prejavu Maroša Šefčoviča na konferencii Europe 2020 (tlačová správa) by Slovensko, spolu s ostatnými krajinami mohlo robiť viac v oblasti podpory rastu. Špecifické odporúčania pre Slovensko sa týkali oblastí konsolidácie verejných financií a zlepšenia miery zamestnanosti (zlepšenie politík presne mierených na potreby konkrétnych skupín nezamestnaných, kritika toho, že zdanenie nízkopríjmových osôb je pomerne vysoké)

Vo februári sa zástupcovia OECD stretli s predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu SR, pričom začali pripravovať vypracovanie Ekonomického prehľadu Slovenskej republiky 2012, avšak jeho výsledky majú byť zverejnené v až októbri 2012 a preto sa o konkrétnych hodnoteniach OECD k súčasnej vláde zatiaľ nedá hovoriť.

Ivan Štefanec má teda pravdu, keď hovorí o odporúčaniach Európske komisie, avšak tie sa menovite nedotýkajú politík súčasnej vlády, výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.


Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error