DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ja som žiadnu sumu nepodpisoval, iba základné princípy na ktorých spočíva budúca odmena. Lebo odstupné bolo iba 7 tisíc to základné a tá odmena zostávajúca tá veľká šokujúca je na základe hospodárskeho výsledku a konkurenčnej doložky (o odmene pre Marcelu Hrdú exriaditeľku Slovenskej pošty, pozn.).

Robert Fico vs. Ján Figel - 11.06.2012
Neoveriteľné

J. Figeľ hovorí o výške odstupného pre Marcelu Hrdú, ktorá pôsobila ako generálna riaditeľka Slovenskej pošty, a.s. od marca 2011 do mája 2012. Ako uviedla SITA, Hrdá by mala dostať odstupné vo výške 178 tisíc eur.

V marci 2011 prijala vláda I. Radičovej nové pravidlá pre odmeňovanie štátnych manažérov v dozorných radách a v predstavenstvách spoločností s účasťou štátu. Podľa nových pravidiel (.pdf) je tak odmeňovanie závislé najmä od výšky obratu danej spoločnosti, rentability tržieb (predstavuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám) a od počtu zamestnancov.

V vrámci týchto pravidiel sa v článku IV. Poskytovanie mesačných odmien, bode 5. uvádza, že "Výška mesačnej odmeny predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva spoločnosti s výškou mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ktorá bude určená manažérskou zmluvou, nesmie presiahnuť desaťnásobok priemernej mzdy v SR za predchádzajúci rok." Tá bola v roku 2011 podľa údajov Štatistického úradu 786 eur. Zároveň sa však v pravidlách uvádza, že "Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku (tantiémy), ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie."

V pravidlách sa taktiež v bode 3 uvádza, že "Predseda, podpredseda, člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie."  Ako však 10. júna 2012 uviedlo SME "Aj keď vláda Ivety Radičovej nastavila pravidlá, ktoré mali zamedziť vyplácaniu podobných odmien v podnikoch s účasťou štátu, zmeny zaviedli len v predstavenstvách a u členov dozorných rád. Manažmenty ich však neprijali."

Výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný aj preto, že podľa SITA, súčasné minister dopravy dopravy J. Počiatek tvrdí, že J. Figeľ je na zmluve o odmenách pre Hrdú podpísaný, čo Figeľ popiera. Vzhľadom na to, že kvôli zákonu o ochrane osobných informácii nie je táto zmluva zverejnená, nevieme určiť kým a na akú sumu bola podpísaná.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error