DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Čo sa týka postov predstavenstva v štátnych firiem, alebo akcioviek a základného výkonu. Tam bolo stanovené napríklad aj odstupné na 0 v prípade odvolania alebo maximálne 3 mesiace pri výkone funkcie (novou úpravou počas Radičovej vlády, pozn.).

Robert Fico vs. Ján Figel - 11.06.2012
Neoveriteľné

Ako uviedla SITA, dňa 2. marca 2011 schválila vláda I. Radičovej nové pravidlá pre odmeňovanie štátnych manažérov v dozorných radách a v predstavenstvách spoločností s účasťou štátu. Podľa nových pravidiel (.pdf) tak odmeňovanie bude závislé najmä od výšky obratu danej spoločnosti, rentability tržieb (predstavuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám) a od počtu zamestnancov.

V Pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sa v článku IV. Poskytovanie mesačných odmien, bode 3. uvádza, že "Predseda, podpredseda, člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie." J. Figeľ má teda pravdu, keď tvrdí, že odstupné člena predstavenstva v prípade jeho odvolania je 0 eur.

Druhé tvrdenie J. Figeľa, o odstupnom za maximálne 3 mesiace pri výkone funkcie sa nám však nepodarilo overiť, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

ODKAZ
nie som si istá čo myslí figel tou druhou časťou výroku vzhľadom na to, že ak hovorí o odstupnom tak na základe prvej časti to neplati, a ak hovorí o odmenách tak tak som nikde nenašla aby sa to vzťahovalo na max 3 mesiace, kedze podla pravidiel maju narok na mesacnu odmenu.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error