DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ak Slovensko o 4 % body zvýši daň z príjmu právnických osôb, teda firmám priťaží z 19 na 23, to je skoro pätinový skok, samozrejme nás to dostane nad českú, poľskú a maďarskú úroveň. Bude to mať veľké dopady na tieto firmy. Konkrétne odhady inštitútov sú o tom, že o štvrtinu klesnú investície, o 5 % sa zníži zamestnanosť, vy potrestáte obyčajných ľudí, zamestnancov,tých malých slabých.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Ján Figeľ správne avizuje, že v prípade zvýšenia dane z príjmov PO, bude mať Slovenská republika podľa publikácie Daňové trendy v Európskej únií (.pdf), s. 29 najvyššiu sadzbu tejto dane spomedzi krajín V4.

Krajina
Súčasná sadzba dane z príjmov PO
Slovensko
19 %
Česko
19 %
Poľsko
19 %
Maďarsko
20,6 %

Inštitútom, ktorý sa zaoberal plánovanými opatreniami vlády v oblasti dane z príjmov PO, bola Podnikateľská aliancia Slovenska, ktorá uskutočnila výskum, do ktorého sa zapojilo 125 podnikov z celého Slovenska. Z výskum vzišli tieto výsledky:
  • zhoršenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov,
  • rast nákladov vo firmách v priemere 7,8 %,
  • zníženie počtu zamestnancov v priemere o 4,9 %,
  • zníženie investícií podnikov v priemere o 25,4 %.

Výrok Jána Figeľa obsahuje iba malé odchýlky, preto ho hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error