DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Za vašej vlády stúpli daňové úniky na Slovensku o miliardu.

Robert Fico vs. Ján Figel - 11.06.2012
Pravda

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom výroku Jána Figeľa o daňových únikoch, výber DPH bo podľa Inštitútu finančnej politiky MF SR medzi rokmi 2006-2010 prudko stratový (z 18% v rokoch 2000-2005 na 36% HDP v roku 2010).

Analýza (.pdf) o daňovej medzere od IFP MF SR hovorí, že v roku 2006 (s.19) sa celková strata príjmov rovnala hodnote 1,381 mld. eur. Daňová medzera (celková strata príjmov očistená o nevymoženú DPH) v tomto roku sa rovnala 993 mil. eur.

V roku 2010 bola už celková strata príjmov 2,338 mld. eur. Daňová medzera bola na úrovni 2,226 mld. eur.

Rozdiel (2006 vs. 2010) medzi jednotlivými hodnotami bol v prípade celkovej straty príjmov približne 1 mld. eur. V prípade daňovej medzery to bolo dokonca viac t.j. 1,23 mld. eur.

Výrok Jána Figeľa teda hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error