DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Som zvedavý, čo urobíte na budúci rok, keď sa nám podarí stlačiť ten deficit pod 3 %, pretože v zákone je klauzula, že sa DPH vráti na pôvodnú úroveň.

Súboj o konsolidáciu - 11.06.2012
Pravda

Demagog.sk už v minulosti overoval podobný výrok v prípade Jána Figeľa.

Podľa prechodných ustanovení novely zákona o dani z pridanej hodnoty platnej od 1. januára 2011 je zvýšenie sadzby DPH na 20% dočasné a skončí, keď schodok verejnej správy bude menej ako 3% HDP.

"(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.06.2012
success
error